BonDiaMon és una plataforma de generació de contingut audiovisual i gràfic per a entitats sense ànim de lucre fent una comunicació social en positiu.
BonDiaMon és un projecte prototipat dins del programa BIS’17, Baix Innova Social. Una iniciativa de la XISC, Xarxa d’Innovació Social i Col·laborativa del Baix Llobregat. Més informació a: www.santfeliu.cat/innovaciosocial

Ver vídeo en YouTube